Recordem que durant el mes de gener es farà el cobrament de la quota de persona sòcia mitjançant la domiciliació bancària. L’import de la quota anual és de 9€ i l’Ajuntament de Barcelona durà a terme el cobrament de la quota mitjançant l’Associació Esportiva l’Eixample. Els rebuts que siguin retornats per part de la vostra entitat bancària tindran el recàrrec corresponent.