Espais de Gent Gran

Districte de l'Eixample

gener, 2019

Aula oberta informàtica

Temps

Durant totl'any (2019) - dimarts de 10h a 11h i divendres de 12h a 13h

Ubicació

Espai de Gent Gran Montserrat Olivella

Calàbria 260

planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol

Theme by Anders Norén

X