Espais de Gent Gran

Districte de l'Eixample

gener, 2019

Cant CoralDijous de 10 a 11:30 h

Temps

Durant totl'any (2019)

Ubicació

Espai de Gent Gran de l’Esquerra de l’Eixample

Rosselló 78-80

planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol

Theme by Anders Norén

X