Espais de Gent Gran

Districte de l'Eixample

gener, 2019

Comissió d'activitats d'oci i culturaHorari d’atenció: dilluns i dimarts de 10 a 12h.

Temps

Durant totl'any (2019)

planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol

Theme by Anders Norén

X