Espais de Gent Gran

Districte de l'Eixample

gener, 2019

Espai de jocs de taula

Temps

Durant totl'any (2019) - dilluns i dijous de 16:30h a 19:15h

Ubicació

Jocs i Esports

planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol

Theme by Anders Norén

X