Espais de Gent Gran

Districte de l'Eixample

gener, 2019

Tardes de ballDimecres de 18h a 19h

Temps

Durant totl'any (2019)

Ubicació

Espai de Gent Gran Maria Aurèlia Capmany

Enric Granados 47, bx

planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol
planol planol planol planol planol planol planol planol planol

Theme by Anders Norén

X