Inscripcions telefòniques:

  • 18 de gener de 10 a 12 hores persones usuàries de l’espai.
  • 19 de gener de 10 a 12 hores persones usuàries d’altres espais.

Preu: 10 euros.
El pagament es realitzarà el dimarts 25 de gener de 10 a 12h. S’haurà de realitzar en efectiu i entregant l’import exacte.

En cas de no poder assistir no es retornarà l’import.

Data: 31 de gener a les 11h. A les 10.40h es realitzarà la trobada a la sortida de metro Plaça Espanya, davant l’hotel Plaza.