Si esteu interessats en rebre properament l’Info per correu electrònic, envieu un e-mail al correu de l’espai: fortpienc@gentgraneixample.cat, on heu de fer constar:
El vostre nom i cognoms
Número de soci
Nom del correu