El passat 21 de maig la comissió de cursos i tallers va organitzar la reunió anual amb el professorat per tal de valorar els cursos que finalitzaran al juny i planificar els que començaran al mes d’octubre.
A aquesta reunió també van assistir les persones voluntàries que formen part de les comissions d’activitats de l’Espai.