Des del proper dilluns 17 de maig, entregarem els nous carnets de persona usuària amb una nova numeració i un format actualitzat. Al recollir-lo caldrà entregar l’antic carnet.
Durant l’entrega us demanen la màxima col·laboració tot respectant les normes de seguretat i higiene.
La recollida es farà per ordre alfabètic segons cognoms, en els següents dies i horaris:

Cognoms de la A a la C

Dilluns 17 maig d’11.30 a 13h i de 17 a 19h.
Dimarts 18 maig de 10 a 12h i de 17 a 19h.

Cognoms de la D a la G

Dimecres 19 de maig de 10 a 12h i de 17 a 19h.
Dijous 20 de maig d’11.30 a 13h i de 17 a 19h.

Cognoms de la H a la M

Dimarts 25 de maig de 10 a 12h i de 17 a 19h.
Dimecres 26 de maig de 10 a 12h i de 17 a 19h.

Cognoms de la N a la R

Dijous 27 de maig d’11.30 a 13h i de 17 a 19h.
Divendres 28 de maig de 10 a 12h i de 17 a 19h.

Cognoms de la S a la Z

Dilluns 31 de maig d’11.30 a 13h i de 17 a 19h.
Dimarts 1 de juny de 10 a 12h i de 17 a 19h.