Properament servei públic municipal adreçat a la gent gran, que té per objecte afavorir la plena integració social de les persones grans.