Us informem que hi ha hagut modificacions en relació amb les obres de remodelació previstes de l’edifici del carrer Mallorca, que, com sabeu, havien de començar aquest mes de maig.

Malauradament, el projecte ha quedat desert d’empreses subministradores i caldrà tornar a iniciar el procediment de licitació de l’obra.

Aquesta circumstància, aliena a la nostra voluntat, ens obliga a modificar el calendari que teníem previst i postergar el tancament definitiu.

Donat que l’Espai de Gent Gran, ja havia estat desocupat, seguint el calendari que teníem previst, i tant el personal com l’activitat han estat reubicades en altres equipaments, la reobertura estarà condicionada a uns serveis mínims, que recuperarem en la mesura que sigui possible.

En qualsevol cas, es tracta de mesures extraordinàries i provisionals que no s’ajustaran al funcionament anterior de l’Espai.

La previsió és poder obrir l’Espai el pròxim mes de setembre. Tan bon punt tinguem la nova proposta de funcionament i activitat, estarà a la vostra disposició pels canals habituals.

Demanem disculpes per les molèsties ocasionades per aquesta situació.