Espais de Gent Gran

Districte de l'Eixample

Transformadors Espai de Gent Gran

Transformadors

Properament: servei públic municipal adreçat a la gent gran, que té per objecte afavorir la plena integració social de les persones grans.

Theme by Anders Norén

X