La Fundació Llars Compartides ofereix pisos a persones jubilades que cobren una pensió baixa i viuen soles. D’aquesta manera poden viure pagant un lloguer just, amb serveis i amb la companyia d’altres jubilats.

La problemàtica d’accés a l’habitatge no només afecta els joves, sinó que cada vegada més també s’ha convertit en un problema per als jubilats.

La Fundació privada Llars Compartides treballa a la ciutat per oferir pisos compartits a jubilats, afavorir la seva autonomia personal i sensibilitzar la societat sobre aquesta problemàtica. Actualment, a Barcelona gestionen 9 habitatges.

 

Podeu veure el reportatge emès a betevé aquí: 👇

Per a més informació, podeu visitar la pàgina oficial de l’entitat: FLLC – Fundació Llars Compartides