Durant aquest mes d’octubre se celebrarà la vint-i-dosena edició del saló, on podreu desenvolupar activitats amb l’objectiu d’assolir un envelliment actiu i participatiu.

Per més informació a Fira Gran – Octubre 2021