L’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania el seu fons fotogràfic d’actualitat a Imatges Barcelona. Més de 4.866 imatges de la ciutat geolocalitzades i en diferents resolucions.

Comença a gaudir-ne!

Com es pot fer la cerca?

El cercador és una eina d’Imatges Barcelona que permet trobar les fotografies a partir de criteris diversos. Permet fer tres tipus de cerca:

 1. Text lliure
 2. Cerca avançada
 3. Mitjançant operadors

1. Cerca per text lliure
Cerca la coincidència exacta de la paraula buscada en qualsevol dels camps de la imatge.
Es permeten cerques per múltiples paraules o frases, si es posen entre cometes (“ ”).
El cercador interpreta les paraules amb accent i sense.
Alguns exemples de cerques són els següents:

 • Collserola
 • Collserola Hivern
 • “Palau Robert”
 • “Palau Robert” jardins

2. Cerca avançada
Cerca pel camp “Descripció” i també admet filtrar per “Àlbums” o “Galeries”.
En el cas de la descripció, no cal que la paraula estigui completa. No s’admeten les cometes.
Alguns exemples de cerca avançada:

 • Sagrada Família
 • “Sagr” retornarà tots els resultats en què la descripció inclou el text “sagr”.

3. Cerca mitjançant operadors

 • Permet buscar per camps específics de la imatge.
 • Es permeten combinacions de múltiples operadors.
 • Els operadors s’empren de la manera següent: Operador: criteri de cerca.

Els operadors disponibles són els següents (se n’introdueixen alguns exemples):

 • Districte: “Sants-Montjuïc”
 • Barri: Sants
 • Adreça (segons el format de la llista de carrers de Barcelona). Adreça: “G. V. de les Corts Catalanes, 181-247”. Adreça: Galileu : Sants.
 • Codi postal: 08014
 • Ample (amplada original de la foto, en píxels): 2835
 • Alt (altura original de la foto, en píxels). : 1890
 • Descripcio: cerca per descripció.
 • Àlbum: cerca pel títol i descripció de l’àlbum.
 • Autor: cerca per nom i cognoms de l’autor.

Imatges Barcelona