La Creu Roja treballa per a donar una resposta integral a les necessitats de les persones grans, afavorint la seva inclusió social i autonomia, a més de la tranquil·litat i benestar del seu entorn familiar.

El principal objectiu és afavorir la inclusió social i potenciar la seva autonomia i independència. Així mateix, també es pretén sensibilitzar la ciutadania en matèria de salut, a més de potenciar l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per poder innovar i oferir uns serveis personalitzats i de qualitat. Es plantegen diferents programes per a la gent gran i atenció a la dependència, buscant la promoció de l’autonomia, tant per a ells com per als seus familiars.

Entre els seus principals serveis trobem: 

  • Teleassistència Domiciliària (TAD).
  • Teleassistència Mòbil (TAM).
  • Servei de Localització de Persones (LOPE).
  • Intervenció immediata en emergències.
  • Sensibilització per a la salut i els hàbits de vida saludables.
  • Formació.

Per a més informació: 👉 Gent Gran i Atenció a la Dependència