Que entenem per maltractament?

El maltractament a les persones grans existeix, en diferents formes i àmbits. Es dona quan es vulnera la integritat física, psíquica, sexual o econòmica, o el principi d’autonomia o un dret fonamental d’una persona gran.

Una part dels maltractaments es fonamenten en estereotips vinculats a l’edat que donen pas a prejudicis de tota mena. I els prejudicis poden donar pas a desigualtats, discriminacions i, finalment, maltractaments, si no hi posem atenció i els contrarestem.

Le diverses formes en què es pot presentar el maltractament es classifiquen en diferents tipologies, que es poden donar simultàniament i presenten un seguit d’indicadors d’alerta:

  • Maltractament físic: marques de subjecció, pèrdua de pes, sobredosi o infradosi de medicació a la sang…
  • Maltractament sexual: roba interior estripada o tacada, comportament sexual desinhibit, rebuig o contactes físics…
  • Maltractament psicològic o emocional: trastorns de la son, pèrdua de la gana, infantilització…
  • Maltractament econòmic: interès inusitat per fer-se càrrec de la persona gran, deteriorament progressiu del nivell de vida…
  • Negligència: desnutrició o malnutrició, robainadequada, habitatge amb acumulació de deixalles o males olors…
  • Abandó: abandonar a la persona gran en una institució, ja sigui en un hospital, equipament residencial, al carrer o al domicili…
  • Vulneració de drets: manca de respecte a la llibertat i a la intimitat, tractes discriminatoris i desconsiderats…

*Consulteu tota l’informació contra el maltractmanet al següent enllaç:

Més informació