Amb tots els serveis estem implementant plans de contingència per tal de poder garantir al màxim l’acompanyament telefònic de les dones ateses, derivant les situacions urgents als serveis essencials que resten oberts, i proporcionant seguiment, acompanyament i contenció per a les situacions de confinament que estem vivint. Per això estem duent a terme un seguiment telefònic proactiu de les persones ateses i definint en la mesura del possible noves propostes de comunicació, acompanyament i suport. Estem fent seguiment dia a dia de les incidències i de com va evolucionant la situació per veure com podem respondre de la millor manera per afrontar les seves necessitats. És per això que us volem fem arribar la informació per connectar amb els diferents serveis d’atenció:

Servei d’Atenció, recuperació i acollida (SARA) per violència masclista, com a servei essencial i imprescindible que és, resta obert, però se’n modifiquen els horaris habituals:

*Atenció presencial general: horari de 9h a 15h de dilluns a divendres
*Atenció presencial d’urgència, en horari de 9h a 13h de dilluns a divendres. A partir d’aquest horari les urgències seran ateses al Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona – CUESB (c/ Llacuna, 25 – 900 703 030)
*Atenció telefònica en horari de 9h a 15h de dilluns a divendres en els núm. 93 291 59 10 i 93 291 59 20. Correu de contacte: sara@bcn.cat

Recordem també que en l’àmbit català comptem amb el telèfon 900 900 120 (servei gratuït i confidencial – 24hx365d) i el correu electrònic 900900120@gencat.cat que atén les demandes relacionades amb qualsevol mena de violència masclista. També s’hi pot accedir des del 016 que no deixa cap tipus de rastre.
Tots els recursos d’allotjament per violència masclista resten oberts amb els torns habituals dels equips professionals, especialment en aquells recursos que requereixen prestar l’atenció 24 hores al dia tots els dies de la setmana, i s’estan establint els plans de contingència i protecció adequats. L’accés sempre es realitzarà a través del SARA, o fora d’horari, del CUESB.

La resta de serveis de la Direcció de Feminismes i LGTBI resten tancats al públic, però resten actius fent atenció telemàtica i implementant el sistema de teletreball.

Podeu accedir a través de les següents adreces:

*Direcció de Feminismes i LGTBI: feminismesilgtbi@bcn.cat
*Punts d’informació i atenció a les dones (PIAD): mitjançant el correu electrònic, el del districte de l’eixample és, piad_eixample@bcn.cat
*Centre LGTBI de Barcelona: info@centrelgtbibcn.org
També l’Oficina per la No Discriminació (OND) de l’àrea de Drets de Ciutadania i Diversitat, que atén a casos de LGTBIfobia està tancada al públic. S’hi pot contactar per via telemàtica: ond@bcn.cat

Enllaços notícies web districte de l’Eixample:

Davant d’una situació de violència masclista, no dubtis